Chữa khỏi bệnh rụng tóc

Lương y Nguyễn Hữu Toàn
Lương y Nguyễn Hữu Toàn ….Theo Đông y, tóc có liên hệ với huyết, với tạng thận, vì theo Đông y tóc là phần dư ra của huyết. tóc thường xuyên có sợi rụng và sợi mọc. khi sợi rụng quá nhiều, sợi mọc ít không đủ bù, thì gọi là Rụng tóc… Nguyễn Cao Trí 1982 dt 404-422-5349 Email: nctri19482@yahoo.com Hello, trước...