Vị thuốc chữa bệnh 9

vị thuốc, Tác dụng của vị thuốc, thành phần vị thuốc, cách dùng vị thuốc, vi thuoc, vithuoc
A giao, Tác dụng của A giao, thành phần A giao, cách dùng A giao, a giao, agiao
A kê, Tác dụng của A kê, thành phần A kê, cách dùng A kê, a ke, ake
Âm địa quyết, Tác dụng của Âm địa quyết, thành phần Âm địa quyết, cách dùng Âm địa quyết, am dia quyet, amdiaquyet
A ngùy, Tác dụng của A ngùy, thành phần A ngùy, cách dùng A ngùy, a nguy, anguy
Anh túc sác, Tác dụng của Anh túc sác, thành phần Anh túc sác, cách dùng Anh túc sác, anh tuc sac, anhtucsac
AN TứC HƯƠNG, Tác dụng của an tức hương, cách dùng an tuc huong
Áp chích thảo, Tác dụng của Áp chích thảo, thành phần Áp chích thảo, cách dùng Áp chích thảo, ap chich thao, apchichthao
Áp cước mộc, Tác dụng của Áp cước mộc, thành phần Áp cước mộc, cách dùng Áp cước mộc, ap cuoc moc, apcuocmoc
Atiso, Tác dụng của Atiso, thành phần Atiso, cách dùng Atiso, a ti so, actiso
Ấu, Tác dụng của Ấu, thành phần Ấu, cách dùng Ấu, au, au
Âu ô đầu, Tác dụng của Âu ô đầu, thành phần Âu ô đầu, cách dùng Âu ô đầu, au o dau, auodau
Ba bông, Tác dụng của Ba bông, thành phần Ba bông, cách dùng Ba bông, ba bong, babong
Bạch hạc, Tác dụng của Bạch hạc, thành phần Bạch hạc, cách dùng Bạch hạc, bach hac, bacha
Bấc, Tác dụng của Bấc, thành phần Bấc, cách dùng Bấc, bac, bac
Bạc biển, Tác dụng của Bạc biển, thành phần Bạc biển, cách dùng Bạc biển, bac bien, bacbien
Bạch chỉ, Tác dụng của Bạch chỉ, thành phần Bạch chỉ, cách dùng Bạch chỉ, bach chi, bachchi
Bách bộ, Tác dụng của Bách bộ, thành phần Bách bộ, cách dùng Bách bộ, bach bo, bachbo
Bạch giới tử, Tác dụng của Bạch giới tử, thành phần Bạch giới tử, cách dùng Bạch giới tử, bach gioi tu, bachgioitu
Bạc hà, Tác dụng của Bạc hà, thành phần Bạc hà, cách dùng Bạc hà, bac ha, bacha
Ba chạc, Tác dụng của Ba chạc, thành phần Ba chạc, cách dùng Ba chạc, ba chac, bachac
Bách bệnh, Tác dụng của Bách bệnh, thành phần Bách bệnh, cách dùng Bách bệnh, Bach benh, mau
Bạch biển đậu , Tác dụng của Bạch biển đậu , thành phần Bạch biển đậu , cách dùng Bạch biển đậu , bach bien dau, bachbiendau
Bạch đàn, Tác dụng của Bạch đàn, thành phần Bạch đàn, cách dùng Bạch đàn, bach dan, bachdan
Bạch đậu khấu, Tác dụng của Bạch đậu khấu, thành phần Bạch đậu khấu, cách dùng Bạch đậu khấu, bach dau khau, bachdaukhau
Bạch đầu ông, Tác dụng của Bạch đầu ông, thành phần Bạch đầu ông, cách dùng Bạch đầu ông, bach dau ong, bachdauong
Bạch đồng nữ, Tác dụng của Bạch đồng nữ, thành phần Bạch đồng nữ, cách dùng Bạch đồng nữ, bach dong nu, bachdongnu
Ba chẽ, Tác dụng của Ba chẽ, thành phần Ba chẽ, cách dùng Ba chẽ, ba che, bache
Bạch hạc, Tác dụng của Bạch hạc, thành phần Bạch hạc, cách dùng Bạch hạc, bach hac, hachhac
Bạch hoa xà, Tác dụng của Bạch hoa xà, thành phần Bạch hoa xà, cách dùng Bạch hoa xà, bach hoa xa, bachhoaxa
Bạch hoa xà thiệt thảo, Tác dụng của Bạch hoa xà thiệt thảo, thành phần Bạch hoa xà thiệt thảo, cách dùng Bạch hoa xà thiệt thảo, bach hoa xa thiet thao, bachhoaxathietthao
Bách hợp, Tác dụng của Bách hợp, thành phần Bách hợp, cách dùng Bách hợp, bach hop, bachhop
Bạch kim, Tác dụng của Bạch kim, thành phần Bạch kim, cách dùng Bạch kim, bach kim, bachkim
Bạch liễm, Tác dụng của Bạch liễm, thành phần Bạch liễm, cách dùng Bạch liễm, bach liem, bachliem
Bạch mao căn, Tác dụng của Bạch mao căn, thành phần Bạch mao căn, cách dùng Bạch mao căn, bach mao can, bachmaocan
Bạch nhật, Tác dụng của Bạch nhật, thành phần Bạch nhật, cách dùng Bạch nhật, bach nhat, bachnhat
Bạch phàn, Tác dụng của Bạch phàn, thành phần Bạch phàn, cách dùng Bạch phàn, bach phan, bachphan
Bạch tật lê, Tác dụng của Bạch tật lê, thành phần Bạch tật lê, cách dùng Bạch tật lê, bach tat le, bachtatle
Bách thảo sương, Tác dụng của Bách thảo sương, thành phần Bách thảo sương, cách dùng Bách thảo sương, bach thao suong, bachthaosuong
Bạch thược, Tác dụng của Bạch thược, thành phần Bạch thược, cách dùng Bạch thược, bach thuoc, bachthuoc
Bạch tiễn bì, Tác dụng của Bạch tiễn bì, thành phần Bạch tiễn bì, cách dùng Bạch tiễn bì, bach tien bi, bachtienbi
Bạch truật, Tác dụng của Bạch truật, thành phần Bạch truật, cách dùng Bạch truật, bach truat, bachtruat
Bạch vị, Tác dụng của Bạch vị, thành phần Bạch vị, cách dùng Bạch vị, bach vi, bachvi
Bạch xà, Tác dụng của Bạch xà, thành phần Bạch xà, cách dùng Bạch xà, bach xa, bachxa
Bạc thau, Tác dụng của Bạc thau, thành phần Bạc thau, cách dùng Bạc thau, bach thau, bachthau
Ba đậu, Tác dụng của Ba đậu, thành phần Ba đậu, cách dùng Ba đậu, ba dau, badau
Bả dột, Tác dụng của Bả dột, thành phần Bả dột, cách dùng Bả dột, ba dot, badot
Ba gạc, Tác dụng của Ba gạc, thành phần Ba gạc, cách dùng Ba gạc, ba gac, bagac
Bại tượng, Tác dụng của Bại tượng, thành phần Bại tượng, cách dùng Bại tượng, bai tuong, baituong
Ba kích, Tác dụng của Ba kích, thành phần Ba kích, cách dùng Ba kích, ba kich, bakich
Ba lá mật, Tác dụng của Ba lá mật, thành phần Ba lá mật, cách dùng Ba lá mật, ba la mat, balamat
Bàm bàm, Tác dụng của Bàm bàm, thành phần Bàm bàm, cách dùng Bàm bàm, bam bam, bambam
Bần, Tác dụng của Bần, thành phần Bần, cách dùng Bần, ban, ban
Báng, Tác dụng của Báng, thành phần Báng, cách dùng Báng, bang, bang

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn